لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: فلسفه قاره‌ای
الفبای پدیدارشناسی
ناموجود
الفبای پدیدارشناسی
قیمت اصلی تومان230,000 بود.قیمت فعلی تومان183,000 است.
پدیدارشناسی (درسنامه های فلسفه غرب)
موجود
پدیدارشناسی (درسنامه های فلسفه غرب)
قیمت اصلی تومان120,000 بود.قیمت فعلی تومان89,500 است.
پدیدارشناسی جان
موجود
پدیدارشناسی جان
قیمت اصلی تومان670,000 بود.قیمت فعلی تومان499,000 است.
پسا مدرنیسم در ادبیات آلمانی زبان
موجود
پسا مدرنیسم در ادبیات آلمانی زبان
قیمت اصلی تومان65,000 بود.قیمت فعلی تومان48,500 است.
خودآگاهی نزد هگل: میل و مرگ در پدیدارشناسی روح
موجود
خودآگاهی نزد هگل: میل و مرگ در پدیدارشناسی روح
قیمت اصلی تومان77,000 بود.قیمت فعلی تومان57,500 است.
ژیژک و الهیات
موجود
ژیژک و الهیات
قیمت اصلی تومان125,000 بود.قیمت فعلی تومان103,000 است.
فرهنگ واژگان دریدا
موجود
فرهنگ واژگان دریدا
قیمت اصلی تومان230,000 بود.قیمت فعلی تومان171,000 است.
معنای زندگی
ناموجود
معنای زندگی
قیمت اصلی تومان110,000 بود.قیمت فعلی تومان84,500 است.
مکتب بوداپست
موجود
مکتب بوداپست
قیمت اصلی تومان68,000 بود.قیمت فعلی تومان50,500 است.