لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: فلسفه تحلیلی
آلن بدیو به روایت آلن بدیو (اندیشه ۵)
موجود
آلن بدیو به روایت آلن بدیو (اندیشه ۵)
قیمت اصلی تومان135,000 بود.قیمت فعلی تومان117,000 است.
اراده معطوف به قدرت
ناموجود
اراده معطوف به قدرت
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان116,000 است.
افیون روشنفکران
موجود
افیون روشنفکران
قیمت اصلی تومان399,000 بود.قیمت فعلی تومان347,000 است.
با مغزمان چه باید بکنیم؟
موجود
با مغزمان چه باید بکنیم؟
قیمت اصلی تومان82,000 بود.قیمت فعلی تومان61,000 است.
پساحقیقت (استخوان های روح)
موجود
پساحقیقت (استخوان های روح)
قیمت اصلی تومان120,000 بود.قیمت فعلی تومان89,500 است.
تئوری نفهم ها (و دیگر رویداد های فلسفی ناگوار)
موجود
تئوری نفهم ها (و دیگر رویداد های فلسفی ناگوار)
قیمت اصلی تومان260,000 بود.قیمت فعلی تومان194,000 است.
تئوری همه چیز
موجود
تئوری همه چیز
قیمت اصلی تومان120,000 بود.قیمت فعلی تومان104,000 است.
تاریخ فلسفه غرب 7 _ فلسفه اروپایی
ناموجود
تاریخ فلسفه غرب 7 _ فلسفه اروپایی
قیمت اصلی تومان79,500 بود.قیمت فعلی تومان67,500 است.
تخیل خلاق در عرفان ابن عربی
ناموجود
تخیل خلاق در عرفان ابن عربی
قیمت اصلی تومان230,000 بود.قیمت فعلی تومان177,000 است.
موجود
تکامل فلسفی من
قیمت اصلی تومان175,000 بود.قیمت فعلی تومان139,000 است.
خانه های تاریخ: خوانشی انتقادی از تاریخ و نظریه در سده ی بیستم
ناموجود
خانه های تاریخ: خوانشی انتقادی از تاریخ و نظریه در سده ی بیستم
قیمت اصلی تومان149,000 بود.قیمت فعلی تومان118,000 است.
داغ گل سرخ
ناموجود
داغ گل سرخ
قیمت اصلی تومان570,000 بود.قیمت فعلی تومان439,000 است.
در باب آنارشیسم
موجود
در باب آنارشیسم
قیمت اصلی تومان135,000 بود.قیمت فعلی تومان104,000 است.
در باب زندگی و رنج: فلسفه علیه مشقت های روزمره
موجود
در باب زندگی و رنج: فلسفه علیه مشقت های روزمره
قیمت اصلی تومان155,000 بود.قیمت فعلی تومان123,000 است.
درآمدی به اندیشه های مرلوپونتی
ناموجود
درآمدی به اندیشه های مرلوپونتی
قیمت اصلی تومان110,000 بود.قیمت فعلی تومان84,500 است.
درام مدرنیستی: نقد و نظر (جهان نمایش ۲۰)
موجود
درام مدرنیستی: نقد و نظر (جهان نمایش ۲۰)
قیمت اصلی تومان68,000 بود.قیمت فعلی تومان59,000 است.
موجود
دیالکتیک های ژیژک: مازاد کسر، والایش
قیمت اصلی تومان120,000 بود.قیمت فعلی تومان89,500 است.
موجود
دیدگاه کانت در باب نبوغ: خاستگاه و کارکرد نبوغ در نقد سوم
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان119,000 است.
ذهن ماشینی: درآمدی فلسفی به ذهن، ماشین و بازنمایی...
موجود
ذهن ماشینی: درآمدی فلسفی به ذهن، ماشین و بازنمایی ذهنی
قیمت اصلی تومان250,000 بود.قیمت فعلی تومان205,000 است.
رخداد (سفری فلسفی با قطار یک مفهوم)
موجود
رخداد (سفری فلسفی با قطار یک مفهوم)
قیمت اصلی تومان96,000 بود.قیمت فعلی تومان76,500 است.
رساله ای در باب عشق و مرگ
موجود
رساله ای در باب عشق و مرگ
قیمت اصلی تومان81,000 بود.قیمت فعلی تومان60,500 است.
زیبا شناسی کانت
ناموجود
زیبا شناسی کانت
قیمت اصلی تومان50,000 بود.قیمت فعلی تومان42,500 است.
سرشت انسان
موجود
سرشت انسان
قیمت اصلی تومان40,000 بود.قیمت فعلی تومان36,000 است.
سفر نظریه ها
موجود
سفر نظریه ها
قیمت اصلی تومان88,000 بود.قیمت فعلی تومان65,500 است.
سکون کلید است: سکون از سرعت توپ می کاهد تا به آن...
موجود
سکون کلید است: سکون از سرعت توپ می کاهد تا به آن ضربه بزنیم
قیمت اصلی تومان112,500 بود.قیمت فعلی تومان84,000 است.
سنجش پیامدهای هستی شناسی هایدگر (نقش خوانش احمد...
موجود
سنجش پیامدهای هستی شناسی هایدگر (نقش خوانش احمد فردید)
قیمت اصلی تومان260,000 بود.قیمت فعلی تومان207,000 است.
سه فیلسوف
ناموجود
سه فیلسوف
قیمت اصلی تومان120,000 بود.قیمت فعلی تومان98,500 است.
سوگ: درآمدی فلسفی
ناموجود
سوگ: درآمدی فلسفی
قیمت اصلی تومان245,000 بود.قیمت فعلی تومان195,000 است.
سیاست چیزها: درسگفتار روسو ۱۹۵۹ - ۱۹۶۰
موجود
سیاست چیزها: درسگفتار روسو ۱۹۵۹ – ۱۹۶۰
قیمت اصلی تومان115,000 بود.قیمت فعلی تومان94,500 است.
صدق در فلسفه تحلیلی
ناموجود
صدق در فلسفه تحلیلی
قیمت اصلی تومان148,000 بود.قیمت فعلی تومان121,000 است.
ضیافت افلاطون
ناموجود
ضیافت افلاطون
قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان100,000 است.
فراسوی نیک و بد
ناموجود
فراسوی نیک و بد
قیمت اصلی تومان270,000 بود.قیمت فعلی تومان208,000 است.
فرهنگ توصیفی فلسفه علم
موجود
فرهنگ توصیفی فلسفه علم
قیمت اصلی تومان420,000 بود.قیمت فعلی تومان344,000 است.
فلسفه غرب و ترجمه
ناموجود
فلسفه غرب و ترجمه
قیمت اصلی تومان250,000 بود.قیمت فعلی تومان213,000 است.
فلسفه نقادی کانت
موجود
فلسفه نقادی کانت
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان54,000 است.
موجود
فلسفه نیچه
قیمت اصلی تومان170,000 بود.قیمت فعلی تومان148,000 است.