لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: جامعه‌شناسی
۱۰ حمله ی تروریستی که جهان را دگرگون ساخت
موجود
۱۰ حمله ی تروریستی که جهان را دگرگون ساخت
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان112,000 است.
۱۰ مقاله هاروارد (راهبرد)
موجود
۱۰ مقاله هاروارد (راهبرد)
قیمت اصلی تومان320,000 بود.قیمت فعلی تومان254,000 است.
۱۰ مقاله هاروارد (مدیریت خود)
موجود
۱۰ مقاله هاروارد (مدیریت خود)
قیمت اصلی تومان232,000 بود.قیمت فعلی تومان184,000 است.
۱۰۱ کلید جامعه شناسی
موجود
۱۰۱ کلید جامعه شناسی
قیمت اصلی تومان90,000 بود.قیمت فعلی تومان74,000 است.
۱۵۰ هشتگ (نهضت _ سواد _ رسانه ای)
موجود
۱۵۰ هشتگ (نهضت _ سواد _ رسانه ای)
قیمت اصلی تومان53,000 بود.قیمت فعلی تومان42,500 است.
5 زبان عشق _ مینی بوك
ناموجود
5 زبان عشق _ مینی بوك
قیمت اصلی تومان45,000 بود.قیمت فعلی تومان38,500 است.
۵۰ متفکر کلیدی جرم شناسی
موجود
۵۰ متفکر کلیدی جرم شناسی
قیمت اصلی تومان420,000 بود.قیمت فعلی تومان313,000 است.
۵۰ واقعیت که جهان را باید تغییر دهند
موجود
۵۰ واقعیت که جهان را باید تغییر دهند
قیمت اصلی تومان310,000 بود.قیمت فعلی تومان246,000 است.
۹۱۱ راز زیبایی: یک راهنمای کامل برای به دست آوردن...
موجود
۹۱۱ راز زیبایی: یک راهنمای کامل برای به دست آوردن ظاهری فوق العاده در هر سن و با هر بودجه
قیمت اصلی تومان299,900 بود.قیمت فعلی تومان246,000 است.
BLACK SWAN: قوی سیاه (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
BLACK SWAN: قوی سیاه (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان360,000 بود.قیمت فعلی تومان313,000 است.
FACTFULNESS: واقع بینی (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
FACTFULNESS: واقع بینی (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان270,000 بود.قیمت فعلی تومان221,000 است.
آئین های باران خواهی و آفتاب خواهی در فرهنگ عامه
موجود
آئین های باران خواهی و آفتاب خواهی در فرهنگ عامه
قیمت اصلی تومان75,000 بود.قیمت فعلی تومان55,500 است.
آب عدالت و امنیت
ناموجود
آب عدالت و امنیت
قیمت اصلی تومان76,000 بود.قیمت فعلی تومان56,500 است.
آب های ژرف: حماسه ای در مبارزه با سدسازی
ناموجود
آب های ژرف: حماسه ای در مبارزه با سدسازی
قیمت اصلی تومان45,000 بود.قیمت فعلی تومان40,500 است.
آداب دیجیتال (آداب معاشرت و الگوی رفتاری دیجیتال...
موجود
آداب دیجیتال (آداب معاشرت و الگوی رفتاری دیجیتال در زمانه نو)
قیمت اصلی تومان42,000 بود.قیمت فعلی تومان38,000 است.
آداب و آیین های گذر
موجود
آداب و آیین های گذر
قیمت اصلی تومان85,000 بود.قیمت فعلی تومان63,000 است.
آرایش رسانه ای
ناموجود
آرایش رسانه ای
قیمت اصلی تومان35,000 بود.قیمت فعلی تومان30,000 است.
آرایش، مد و بهره کشی از زنان: مسایل، تحلیل ها و...
موجود
آرایش، مد و بهره کشی از زنان: مسایل، تحلیل ها و دیدگاه ها
قیمت اصلی تومان250,000 بود.قیمت فعلی تومان205,000 است.
آرمان شهر (یوتوپیا)
موجود
آرمان شهر (یوتوپیا)
قیمت اصلی تومان180,000 بود.قیمت فعلی تومان143,000 است.
آریان به گرد یک درفش
ناموجود
آریان به گرد یک درفش
قیمت اصلی تومان30,000 بود.قیمت فعلی تومان25,250 است.
آزادراه فرهنگ (درآمدی بر لیبرالیسم فرهنگی و نقد...
موجود
آزادراه فرهنگ (درآمدی بر لیبرالیسم فرهنگی و نقد آن)
قیمت اصلی تومان55,000 بود.قیمت فعلی تومان48,000 است.
آزادی دانشگاهی
موجود
آزادی دانشگاهی
قیمت اصلی تومان36,000 بود.قیمت فعلی تومان32,500 است.
آزادی زنان (مسائل، تحلیل ها و دیدگاه ها)
موجود
آزادی زنان (مسائل، تحلیل ها و دیدگاه ها)
قیمت اصلی تومان200,000 بود.قیمت فعلی تومان164,000 است.
آزادی و فرهنگ
موجود
آزادی و فرهنگ
قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان103,000 است.
آزادی، هرج و مرج، زورمداری (بخش تکمیلی)
موجود
آزادی، هرج و مرج، زورمداری (بخش تکمیلی)
قیمت اصلی تومان232,000 بود.قیمت فعلی تومان202,000 است.
آزمون اندیشه های انتقادی معاصر
موجود
آزمون اندیشه های انتقادی معاصر
قیمت اصلی تومان300,000 بود.قیمت فعلی تومان224,000 است.
آستانه تجدد
ناموجود
آستانه تجدد
قیمت اصلی تومان480,000 بود.قیمت فعلی تومان394,000 است.
آسیب شناسی اجتماعی (کودکان خیابانی، دختران فراری،...
موجود
آسیب شناسی اجتماعی (کودکان خیابانی، دختران فراری، زنان روسپی)
قیمت اصلی تومان155,000 بود.قیمت فعلی تومان135,000 است.
آسیب شناسی اجتماعی ایران ۳ (در فضیلت مدنیت: نگاهی...
موجود
آسیب شناسی اجتماعی ایران ۳ (در فضیلت مدنیت: نگاهی به نامدنیت های سیاسی و اجتماعی در ایران)
قیمت اصلی تومان55,000 بود.قیمت فعلی تومان45,000 است.
آسیب شناسی اجتماعی جامعه ایران ۲: کار و فراغت...
موجود
آسیب شناسی اجتماعی جامعه ایران ۲: کار و فراغت ایرانیان
قیمت اصلی تومان120,000 بود.قیمت فعلی تومان98,500 است.
آسیب شناسی توسعه اقتصادی ایران (برنامه اول تا...
موجود
آسیب شناسی توسعه اقتصادی ایران (برنامه اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی…)
قیمت اصلی تومان195,000 بود.قیمت فعلی تومان145,000 است.
آسیب شناسی ناسیونالیسم رومانتیک ایرانی
ناموجود
آسیب شناسی ناسیونالیسم رومانتیک ایرانی
قیمت اصلی تومان160,000 بود.قیمت فعلی تومان123,000 است.
آسیب شناسی نظام آموزشی در ایران
موجود
آسیب شناسی نظام آموزشی در ایران
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان112,000 است.
آسیب های اجتماعی و روند تحول آن
موجود
آسیب های اجتماعی و روند تحول آن
قیمت اصلی تومان3,700 بود.قیمت فعلی تومان3,600 است.
آسیب های پنهان طبقه
ناموجود
آسیب های پنهان طبقه
قیمت اصلی تومان45,000 بود.قیمت فعلی تومان40,500 است.
آشپز و آشپزخانه
موجود
آشپز و آشپزخانه
قیمت اصلی تومان269,000 بود.قیمت فعلی تومان234,000 است.