لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: انسان‌شناسی
آشپز و آشپزخانه
موجود
آشپز و آشپزخانه
قیمت اصلی تومان269,000 بود.قیمت فعلی تومان234,000 است.
انسان توسعه یافته پیشران توسعه
ناموجود
انسان توسعه یافته پیشران توسعه
قیمت اصلی تومان35,000 بود.قیمت فعلی تومان31,500 است.
انسان شناسی اسلامی
موجود
انسان شناسی اسلامی
قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان79,500 است.
انسان شناسی افسردگی: افسردگی و خودکشی در یک جامعه...
ناموجود
انسان شناسی افسردگی: افسردگی و خودکشی در یک جامعه سرگشته
قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان97,500 است.
انسان شناسی یک مکتب چهار روش
موجود
انسان شناسی یک مکتب چهار روش
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان112,000 است.
اینوئیت: زبان و فرهنگ اسکیموها
موجود
اینوئیت: زبان و فرهنگ اسکیموها
قیمت اصلی تومان10,000 بود.قیمت فعلی تومان9,700 است.
پژوهشی درباره دازاین انسان و مابعدالطبیعه (حکمت و فلسفه)
ناموجود
پژوهشی درباره دازاین انسان و مابعدالطبیعه (حکمت و فلسفه)
قیمت اصلی تومان250,000 بود.قیمت فعلی تومان213,000 است.
چکاندن دیریا در چشم: درآمدی بر انسان شناسی فرهنگی...
موجود
چکاندن دیریا در چشم: درآمدی بر انسان شناسی فرهنگی هرمزگان
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان111,000 است.
در محاصره احمق ها (چهار الگوی رفتاری انسان ها؛...
موجود
در محاصره احمق ها (چهار الگوی رفتاری انسان ها؛ چگونه با هر فردی در دنیای تجارت و زندگی ارتباط…)
قیمت اصلی تومان227,000 بود.قیمت فعلی تومان186,000 است.
درباب ایدئال انسانیت فیخته: سه خطابه برای سربازان...
موجود
درباب ایدئال انسانیت فیخته: سه خطابه برای سربازان برگشته از جنگ
قیمت اصلی تومان200,000 بود.قیمت فعلی تومان149,000 است.
موجود
دستگاه نظری آنسلم استراوس
قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان97,000 است.
دین مردمی: رویکردی انسان شناختی به حیات دینی مردم...
موجود
دین مردمی: رویکردی انسان شناختی به حیات دینی مردم ایران
قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان97,000 است.
ذهن، خود و جامعه
موجود
ذهن، خود و جامعه
قیمت اصلی تومان275,000 بود.قیمت فعلی تومان205,000 است.
زمینه فرهنگ شناسی
موجود
زمینه فرهنگ شناسی
قیمت اصلی تومان80,000 بود.قیمت فعلی تومان63,500 است.
شهر شرکت ها
موجود
شهر شرکت ها
قیمت اصلی تومان78,000 بود.قیمت فعلی تومان58,000 است.
مادران رسانه ای پدران دیجیتال
ناموجود
مادران رسانه ای پدران دیجیتال
قیمت اصلی تومان65,000 بود.قیمت فعلی تومان49,000 است.
مرگ زبان
موجود
مرگ زبان
قیمت اصلی تومان98,000 بود.قیمت فعلی تومان85,500 است.
ملت ها و ناسیونالیسم پس از ۱۷۸۰ - برنامه، افسانه، واقعیت -
موجود
ملت ها و ناسیونالیسم پس از ۱۷۸۰ – برنامه، افسانه، واقعیت –
قیمت اصلی تومان230,000 بود.قیمت فعلی تومان183,000 است.