لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: ریاضیات
۱۰۰ واژه اول من: ریاضی دان کوچولو (ریاضی)، (۲...
موجود
۱۰۰ واژه اول من: ریاضی دان کوچولو
قیمت اصلی تومان65,000 بود.قیمت فعلی تومان48,500 است.
۱۰۲ مساله ترکیبیات (مجموعه کتابهای آمادگی برای...
موجود
۱۰۲ مساله ترکیبیات (مجموعه کتاب های آمادگی برای المپیاد ریاضی)
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان61,000 است.
آزمون های آماری
موجود
آزمون های آماری
قیمت اصلی تومان60,000 بود.قیمت فعلی تومان44,500 است.
آمار و احتمالات
موجود
آمار و احتمالات
قیمت اصلی تومان60,000 بود.قیمت فعلی تومان44,500 است.
آموزش ریاضیات (براساس رشد شناختی)
ناموجود
آموزش ریاضیات (براساس رشد شناختی)
قیمت اصلی تومان35,000 بود.قیمت فعلی تومان31,500 است.
آموزش مبانی منطق جدید (جلد ۲) منطق گزاره ها
موجود
آموزش مبانی منطق جدید (جلد ۲) منطق گزاره ها
قیمت اصلی تومان65,000 بود.قیمت فعلی تومان51,500 است.
آموزش مبانی منطق جدید جلد اول: گزاره های منطق...
ناموجود
آموزش مبانی منطق جدید جلد اول: گزاره های منطق گزاره ها
قیمت اصلی تومان155,000 بود.قیمت فعلی تومان124,000 است.
آنالیز ریاضی (درس هایی در تکمیل سرفصل ها)
ناموجود
آنالیز ریاضی (درس هایی در تکمیل سرفصل ها)
قیمت اصلی تومان55,000 بود.قیمت فعلی تومان40,700 است.
اصول جبر (۲، دامیز)
موجود
اصول جبر (۲، دامیز)
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان119,000 است.
المپیادهای ریاضی ایران و نتایج جهانی از آغاز تا...
موجود
المپیادهای ریاضی ایران و نتایج جهانی از آغاز تا ۱۴۰۰
قیمت اصلی تومان175,000 بود.قیمت فعلی تومان130,000 است.
ترجمه و متن کتاب الشفاء (بخش ریاضیات فن دوم: حساب)
ناموجود
ترجمه و متن کتاب الشفاء (بخش ریاضیات فن دوم: حساب)
قیمت اصلی تومان420,000 بود.قیمت فعلی تومان357,000 است.
تفکر و یادگیری ریاضی در سنین کودکی
ناموجود
تفکر و یادگیری ریاضی در سنین کودکی
قیمت اصلی تومان25,000 بود.قیمت فعلی تومان22,500 است.
جادوی ریاضی
موجود
جادوی ریاضی
قیمت اصلی تومان96,000 بود.قیمت فعلی تومان71,500 است.
چطور تا بی نهایت بشمریم
ناموجود
چطور تا بی نهایت بشمریم
قیمت اصلی تومان35,000 بود.قیمت فعلی تومان31,500 است.
چگونه استعداد ریاضی کودکان را پرورش
ناموجود
چگونه استعداد ریاضی کودکان را پرورش
قیمت اصلی تومان25,000 بود.قیمت فعلی تومان22,500 است.
حساب دیفرانسیل و انتگرال (دامیز)
موجود
حساب دیفرانسیل و انتگرال (دامیز)
قیمت اصلی تومان400,000 بود.قیمت فعلی تومان298,000 است.
حیات سری اعداد
موجود
حیات سری اعداد
قیمت اصلی تومان204,000 بود.قیمت فعلی تومان167,000 است.
درآمدی بر فلسفه ریاضی معاصر
موجود
درآمدی بر فلسفه ریاضی معاصر
قیمت اصلی تومان315,000 بود.قیمت فعلی تومان235,000 است.
درآمدی به منطق جدید
ناموجود
درآمدی به منطق جدید
قیمت اصلی تومان280,000 بود.قیمت فعلی تومان230,000 است.
راز اعداد
موجود
راز اعداد
قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان175,000 است.
راهنمای حل مسائل آمار و احتمالات
موجود
راهنمای حل مسائل آمار و احتمالات
قیمت اصلی تومان244,000 بود.قیمت فعلی تومان182,000 است.
ریاضی در چند دقیقه
ناموجود
ریاضی در چند دقیقه
قیمت اصلی تومان259,000 بود.قیمت فعلی تومان199,000 است.
موجود
ریاضی مهندسی
قیمت اصلی تومان60,000 بود.قیمت فعلی تومان46,000 است.
ریاضیات برای اقتصاد و مدیریت
موجود
ریاضیات برای اقتصاد و مدیریت
قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان191,000 است.
ریاضیات تفریحی
ناموجود
ریاضیات تفریحی
قیمت اصلی تومان35,000 بود.قیمت فعلی تومان29,100 است.
ساختمان های جبری
موجود
ساختمان های جبری
قیمت اصلی تومان125,000 بود.قیمت فعلی تومان93,000 است.
عدد چند پهلو
موجود
عدد چند پهلو
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان112,000 است.
موجود
فرهنگ ریاضی مدرسه
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان116,000 است.
قدم اول (آمار)
موجود
قدم اول (آمار)
قیمت اصلی تومان60,000 بود.قیمت فعلی تومان44,500 است.
قدم اول (بی نهایت)
موجود
قدم اول (بی نهایت)
قیمت اصلی تومان60,000 بود.قیمت فعلی تومان44,500 است.
قدم اول (ریاضیات)
موجود
قدم اول (ریاضیات)
قیمت اصلی تومان60,000 بود.قیمت فعلی تومان44,500 است.
قدم اول (هوش مصنوعی)
موجود
قدم اول (هوش مصنوعی)
قیمت اصلی تومان60,000 بود.قیمت فعلی تومان44,500 است.
کتاب های دامیز (اصول جبر ۱)
موجود
کتاب های دامیز (اصول جبر ۱)
قیمت اصلی تومان60,000 بود.قیمت فعلی تومان49,000 است.
کتاب های دامیز (کن کن)
موجود
کتاب های دامیز (کن کن)
قیمت اصلی تومان45,000 بود.قیمت فعلی تومان40,500 است.
مبانی علم حساب
موجود
مبانی علم حساب
قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان97,000 است.
متن کامل رساله های اخوان الصفا ۴ جلدی
ناموجود
متن کامل رساله های اخوان الصفا ۴ جلدی
قیمت اصلی تومان3,900,000 بود.قیمت فعلی تومان3,003,000 است.