لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: درسی و کمک درسی
۱۰۰ نکته آموزشی برای تدریس تاریخ
موجود
۱۰۰ نکته آموزشی برای تدریس تاریخ
قیمت اصلی تومان60,000 بود.قیمت فعلی تومان48,000 است.
۱۰۰ نکته آموزشی برای تدریس علوم
موجود
۱۰۰ نکته آموزشی برای تدریس علوم
قیمت اصلی تومان75,000 بود.قیمت فعلی تومان60,000 است.
۱۰۰۰+۵۰۰ تست رشد و یادگیری حرکتی (ارشد و دکتری)
موجود
۱۰۰۰+۵۰۰ تست رشد و یادگیری حرکتی (ارشد و دکتری)
قیمت اصلی تومان169,000 بود.قیمت فعلی تومان147,000 است.
۱۰۰۰+۷۲۰ تست مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی...
موجود
۱۰۰۰+۷۲۰ تست مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی (ارشد و دکتری)
قیمت اصلی تومان289,000 بود.قیمت فعلی تومان251,000 است.
۱۰۲ مساله ترکیبیات (مجموعه کتابهای آمادگی برای...
موجود
۱۰۲ مساله ترکیبیات (مجموعه کتاب های آمادگی برای المپیاد ریاضی)
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان61,000 است.
۲۵۰ مساله ترکیبیات (منابع آموزشی برای مرحله اول...
موجود
۲۵۰ مساله ترکیبیات (منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی)
قیمت اصلی تومان95,000 بود.قیمت فعلی تومان82,500 است.
۲۵۰ مساله جبر (منابع آموزشی برای مرحله اول...
ناموجود
۲۵۰ مساله جبر (منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی)
قیمت اصلی تومان85,000 بود.قیمت فعلی تومان73,000 است.
۲۵۰ مساله نظریه اعداد (منابع آموزشی برای مرحله...
موجود
۲۵۰ مساله نظریه اعداد (منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی)
قیمت اصلی تومان90,000 بود.قیمت فعلی تومان78,500 است.
۲۵۰ مساله هندسه (منابع آموزشی برای مرحله اول...
موجود
۲۵۰ مساله هندسه (منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی)
قیمت اصلی تومان90,000 بود.قیمت فعلی تومان78,500 است.
۶۰۰ مسئله چند گزینه ای از داده ساختارها و...
موجود
۶۰۰ مسئله چند گزینه ای از داده ساختارها و الگوریتم ها (همراه با راه حل)
قیمت اصلی تومان185,000 بود.قیمت فعلی تومان161,000 است.
۷ راز رتبه های برتر کنکور
موجود
۷ راز رتبه های برتر کنکور
قیمت اصلی تومان179,900 بود.قیمت فعلی تومان157,000 است.
۹۰ نکته آموزشی برای تدریس جغرافی
موجود
۹۰ نکته آموزشی برای تدریس جغرافی
قیمت اصلی تومان50,000 بود.قیمت فعلی تومان40,000 است.
آب های زیرزمینی
موجود
آب های زیرزمینی
قیمت اصلی تومان248,000 بود.قیمت فعلی تومان241,000 است.
آرماتور گذاری
موجود
آرماتور گذاری
قیمت اصلی تومان198,000 بود.قیمت فعلی تومان192,000 است.
موجود
آزمایش های آب و پساب
قیمت اصلی تومان250,000 بود.قیمت فعلی تومان242,000 است.
آزمون استخدامی آموزش و پرورش: اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش (حیطه اختصاصی)
موجود
آزمون استخدامی آموزش و پرورش: اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش (حیطه اختصاصی)
قیمت اصلی تومان110,000 بود.قیمت فعلی تومان95,500 است.
آزمون استخدامی آموزش و پرورش: تعلیم و تربیت اسلامی (حیطه عمومی - اختصاصی)
موجود
آزمون استخدامی آموزش و پرورش: تعلیم و تربیت اسلامی (حیطه عمومی – اختصاصی)
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان131,000 است.
آزمون استخدامی آموزش و پرورش: دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی (حیطه عمومی)
موجود
آزمون استخدامی آموزش و پرورش: دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی (حیطه عمومی)
قیمت اصلی تومان180,000 بود.قیمت فعلی تومان157,000 است.
آزمون رشد (۴۰۰ تست هوش برای سنجش آی کیو)
موجود
آزمون رشد (۴۰۰ تست هوش برای سنجش آی کیو)
قیمت اصلی تومان35,000 بود.قیمت فعلی تومان31,500 است.
آزمون های استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی کشور
موجود
آزمون های استخدامی مشترک دستگاه های اجرایی کشور
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان119,000 است.
آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی
ناموجود
آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی
قیمت اصلی تومان200,000 بود.قیمت فعلی تومان150,000 است.
آزمون های سنجش و تقویت هوش
موجود
آزمون های سنجش و تقویت هوش
قیمت اصلی تومان58,000 بود.قیمت فعلی تومان43,000 است.
آسیب شناسی روانی
موجود
آسیب شناسی روانی
قیمت اصلی تومان980,000 بود.قیمت فعلی تومان902,000 است.
موجود
آشکار سازی رادار و سیستم های رد گیری
قیمت اصلی تومان120,000 بود.قیمت فعلی تومان104,000 است.
آشنایی با اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه
موجود
آشنایی با اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه
قیمت اصلی تومان140,000 بود.قیمت فعلی تومان136,000 است.
موجود
آشنایی با الگوریتم ها (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)
قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان87,000 است.
آشنایی با المپیاد ریاضی از طریق حل مساله (منابع...
ناموجود
آشنایی با المپیاد ریاضی از طریق حل مساله (منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی)
قیمت اصلی تومان90,000 بود.قیمت فعلی تومان77,500 است.
موجود
آشنایی با جبر (منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای علمی)
قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان87,000 است.
آشنایی با قوانین و مقررات اداری (آمادگی برای آزمون های استخدامی)
موجود
آشنایی با قوانین و مقررات اداری (آمادگی برای آزمون های استخدامی)
قیمت اصلی تومان190,000 بود.قیمت فعلی تومان165,000 است.
آشنایی با گراف ها (منابع آموزشی برای مرحله اول...
موجود
آشنایی با گراف ها (منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی)
قیمت اصلی تومان105,000 بود.قیمت فعلی تومان91,500 است.
آشنایی با مکانیک ۱
ناموجود
آشنایی با مکانیک ۱
قیمت اصلی تومان170,000 بود.قیمت فعلی تومان136,500 است.
آشنایی با مکانیک ۲
موجود
آشنایی با مکانیک ۲
قیمت اصلی تومان250,000 بود.قیمت فعلی تومان218,000 است.
آشنایی با نظریه احتمال
موجود
آشنایی با نظریه احتمال
قیمت اصلی تومان60,000 بود.قیمت فعلی تومان52,000 است.
آشنایی با نظریه اعداد (منابع آموزشی برای مرحله...
موجود
آشنایی با نظریه اعداد (منابع آموزشی برای مرحله اول المپیادهای علمی)
قیمت اصلی تومان75,000 بود.قیمت فعلی تومان65,500 است.
موجود
آمار توصیفی
قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان191,000 است.
موجود
آموزش داستان نویسی
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان126,000 است.