لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: حقوق بین‌الملل
the english job: کار کار انگلیس است
موجود
the english job: کار کار انگلیس است
قیمت اصلی تومان270,000 بود.قیمت فعلی تومان198,000 است.
آزادی دینی از منظر حقوق بین الملل
موجود
آزادی دینی از منظر حقوق بین الملل
قیمت اصلی تومان65,000 بود.قیمت فعلی تومان48,500 است.
آمریکای جهان سوم
موجود
آمریکای جهان سوم
قیمت اصلی تومان140,000 بود.قیمت فعلی تومان104,000 است.
ارتباطات توسعه
ناموجود
ارتباطات توسعه: دانشنامه موضوعی بین المللی ارتباطات ۱
قیمت اصلی تومان152,000 بود.قیمت فعلی تومان129,000 است.
اصول حقوق بین الملل عمومی
ناموجود
اصول حقوق بین الملل عمومی
قیمت اصلی تومان140,000 بود.قیمت فعلی تومان112,500 است.
اقتصاد بین الملل (۱): تجارت بین الملل
موجود
اقتصاد بین الملل (۱): تجارت بین الملل
قیمت اصلی تومان330,000 بود.قیمت فعلی تومان261,000 است.
الگوهای بین المللی شدن شرکت ها (در کشورهای در حال...
موجود
الگوهای بین المللی شدن شرکت ها: در کشورهای در حال توسعه
قیمت اصلی تومان55,000 بود.قیمت فعلی تومان41,000 است.
الگوهای تصمیم گیری در سیاست خارجی
موجود
الگوهای تصمیم گیری در سیاست خارجی
قیمت اصلی تومان37,000 بود.قیمت فعلی تومان33,500 است.
انگلستان و روسیه در ایران 1922 _ 1919
ناموجود
انگلستان و روسیه در ایران ۱۹۲۲ _ ۱۹۱۹: جلوه هایی از سلطه آنها و تلاش برای رهایی از آن ازجمله استمداد از جامعه ملل
قیمت اصلی تومان110,000 بود.قیمت فعلی تومان87,500 است.
اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران:...
موجود
اینترنت، جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران: چالش ها و فرصت ها
قیمت اصلی تومان14,500 بود.قیمت فعلی تومان14,000 است.
بازخوانی مارکس در عصر سرمایه داری دیجیتال
ناموجود
بازخوانی مارکس در عصر سرمایه داری دیجیتال
قیمت اصلی تومان118,000 بود.قیمت فعلی تومان94,000 است.
بازگشت طالبان: افغانستان پس از خروج آمریکا
ناموجود
بازگشت طالبان: افغانستان پس از خروج آمریکا
قیمت اصلی تومان250,000 بود.قیمت فعلی تومان199,000 است.
بحران در آگاهی اروپایی: اندیشه سیاسی جدید و بحران...
موجود
بحران در آگاهی اروپایی: اندیشه سیاسی جدید و بحران اندیشی
قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان164,000 است.
بررسی حقوقی آخرین تحولات رژیم (نظام)، (حل و فصل...
موجود
بررسی حقوقی آخرین تحولات رژیم (نظام)، (حل و فصل اختلافات دولت – سرمایه گذار در آنسیترال)
قیمت اصلی تومان25,000 بود.قیمت فعلی تومان22,500 است.
به قدرت رسیدن محمد بن سلمان
موجود
به قدرت رسیدن محمد بن سلمان
قیمت اصلی تومان165,000 بود.قیمت فعلی تومان135,000 است.
تاملی درباره علل جنگ: رویکردهای نظری در تبیین...
موجود
تاملی درباره علل جنگ: رویکردهای نظری در تبیین چرایی وقوع جنگ
قیمت اصلی تومان195,000 بود.قیمت فعلی تومان145,000 است.
تجارت بین الملل (نظریه ها و سیاستهای بازرگانی)
ناموجود
تجارت بین الملل (نظریه ها و سیاستهای بازرگانی)
قیمت اصلی تومان25,000 بود.قیمت فعلی تومان22,300 است.
تحول گفتمانی در سیاست اجتماعی (کتاب انسان شناخت)
موجود
تحول گفتمانی در سیاست اجتماعی (کتاب انسان شناخت)
قیمت اصلی تومان173,900 بود.قیمت فعلی تومان130,000 است.
تکوین سوژه ی سیاسی در دانشگاه پسا انقلابی
موجود
تکوین سوژه ی سیاسی در دانشگاه پسا انقلابی
قیمت اصلی تومان220,000 بود.قیمت فعلی تومان175,000 است.
جاده های جدید ابریشم: تاریخ جدید از جهان
ناموجود
جاده های جدید ابریشم: تاریخ جدید از جهان
قیمت اصلی تومان700,000 بود.قیمت فعلی تومان556,000 است.
جاده های جدید ابریشم: حال و آینده ی جهان
ناموجود
جاده های جدید ابریشم: حال و آینده ی جهان
قیمت اصلی تومان200,000 بود.قیمت فعلی تومان159,000 است.
جنگ و اوکراین (جهان در شعله های گرم جنگ)
موجود
جنگ و اوکراین (جهان در شعله های گرم جنگ)
قیمت اصلی تومان95,000 بود.قیمت فعلی تومان71,000 است.
چرا آلمانی ها بهتر عمل می کنند: یادداشت هایی از...
موجود
چرا آلمانی ها بهتر عمل می کنند: یادداشت هایی از یک کشور رشد یافته
قیمت اصلی تومان200,000 بود.قیمت فعلی تومان147,000 است.
چرا جنگ؟ (نامه نگاری آلبرت آینشتاین و زیگموند...
موجود
چرا جنگ؟ (نامه نگاری آلبرت آینشتاین و زیگموند فروید)
قیمت اصلی تومان95,000 بود.قیمت فعلی تومان82,500 است.
حقوق بین الملل خصوصی (نصیری)
ناموجود
حقوق بین الملل خصوصی: کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها
قیمت اصلی تومان180,000 بود.قیمت فعلی تومان143,000 است.
خاورمیانه ی نو: نظریه و عمل
ناموجود
خاورمیانه ی نو: نظریه و عمل
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان119,000 است.
دولت و دیوار: افول حاکمیت
ناموجود
دولت و دیوار: افول حاکمیت
قیمت اصلی تومان65,800 بود.قیمت فعلی تومان52,500 است.
دین و قدرت
ناموجود
دین و قدرت
قیمت اصلی تومان66,000 بود.قیمت فعلی تومان48,840 است.
راه های ابریشم نو: اکنون و آینده جهان
موجود
راه های ابریشم نو: اکنون و آینده جهان
قیمت اصلی تومان280,000 بود.قیمت فعلی تومان223,000 است.
روابط ایران و کانادا (۱۳۵۷ _ ۱۳۳۴) (۱۹۷۹ _ ۱۹۵۵)
موجود
روابط ایران و کانادا (۱۳۵۷ _ ۱۳۳۴) (۱۹۷۹ _ ۱۹۵۵)
قیمت اصلی تومان149,000 بود.قیمت فعلی تومان111,000 است.
ژنرال ها
موجود
ژنرال ها
قیمت اصلی تومان250,000 بود.قیمت فعلی تومان186,000 است.
سفارت نامه ایران: اسناد، مکاتبات و صورت مجالس مذاکرات ارزنه الروم 1263 _ 1259
موجود
سفارت نامه ایران: اسناد، مکاتبات و صورت مجالس مذاکرات ارزنه الروم 1263 _ 1259
قیمت اصلی تومان450,000 بود.قیمت فعلی تومان392,000 است.
شکاف حکمرانی
موجود
شکاف حکمرانی
قیمت اصلی تومان175,000 بود.قیمت فعلی تومان139,000 است.
عمق راهبردی: موقعیت ترکیه در صحنه بین الملل
ناموجود
عمق راهبردی: موقعیت ترکیه در صحنه بین الملل
قیمت اصلی تومان185,000 بود.قیمت فعلی تومان147,000 است.
فرانکلین دی. روزولت (طرح نو و جنگ)
موجود
فرانکلین دی. روزولت (طرح نو و جنگ)
قیمت اصلی تومان140,000 بود.قیمت فعلی تومان122,000 است.
قدرت جغرافیا (نقشه هایی که اکنون و آینده جهان را...
موجود
قدرت جغرافیا (نقشه هایی که اکنون و آینده جهان را آشکار می کنند!)
قیمت اصلی تومان290,000 بود.قیمت فعلی تومان215,000 است.