لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: اقتصاد
۱۰ مقاله که باید خواند (برای مدیران جدید)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند (برای مدیران جدید)
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان115,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره هوش مصنوعی)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره هوش مصنوعی)
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان108,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره ی فروش)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره ی فروش)
قیمت اصلی تومان140,000 بود.قیمت فعلی تومان104,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره ی مدیریت در دوران)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره ی مدیریت در دوران)
قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان103,000 است.
۱۰۱ استراتژی معامله گری تکنیکال در بازارهای
موجود
۱۰۱ استراتژی معامله گری تکنیکال در بازارهای
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان119,000 است.
۱۰۱ اندیشمند لیبرال
موجود
۱۰۱ اندیشمند لیبرال
قیمت اصلی تومان175,000 بود.قیمت فعلی تومان152,000 است.
۲۳ نکته ی مکتوم سرمایه داری
ناموجود
۲۳ نکته مکتوم سرمایه داری
قیمت اصلی تومان280,000 بود.قیمت فعلی تومان238,000 است.
۵۰ میلیون زن جهان اسلام را تغییر می دهند
موجود
۵۰ میلیون زن جهان اسلام را تغییر می دهند
قیمت اصلی تومان55,000 بود.قیمت فعلی تومان41,000 است.
۵۰+۱ نکته ۱ میلیون تومانی
موجود
۵۰+۱ نکته ۱ میلیون تومانی
قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان74,500 است.
۷۷ خطای سرمایه گذاری
موجود
۷۷ خطای سرمایه گذاری
قیمت اصلی تومان270,000 بود.قیمت فعلی تومان215,000 است.
TALKING TO MY DAUGHTER ABOUT THE ECONOMY: حرف هایی با دخترم درباره اقتصاد (زبان اصلی، انگلیسی)
موجود
TALKING TO MY DAUGHTER ABOUT THE ECONOMY: حرف هایی با دخترم درباره اقتصاد (زبان اصلی، انگلیسی)
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان131,000 است.
آب عدالت و امنیت
ناموجود
آب عدالت و امنیت
قیمت اصلی تومان76,000 بود.قیمت فعلی تومان56,500 است.
موجود
آخرین فرصت تغییر: سرمایه داری در تقابل با شرایط اقلیمی
قیمت اصلی تومان500,000 بود.قیمت فعلی تومان372,000 است.
آدام اسمیت در پکن (تبارهای قرن بیست و یکم)
موجود
آدام اسمیت در پکن (تبارهای قرن بیست و یکم)
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان112,000 است.
آزادسازی و عملکرد اقتصادی
موجود
آزادسازی و عملکرد اقتصادی
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان112,000 است.
آسیا به کجا می رود
ناموجود
آسیا به کجا می رود
قیمت اصلی تومان35,000 بود.قیمت فعلی تومان31,500 است.
آسیا چگونه کار می کند: موفقیت و شکست در پویاترین منطقه جهان
موجود
آسیا چگونه کار می کند: موفقیت و شکست در پویاترین منطقه جهان
قیمت اصلی تومان399,500 بود.قیمت فعلی تومان318,000 است.
آسیب شناسی توسعه اقتصادی ایران (برنامه اول تا...
موجود
آسیب شناسی توسعه اقتصادی ایران (برنامه اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی…)
قیمت اصلی تومان195,000 بود.قیمت فعلی تومان145,000 است.
آشنایی با تنظیم بازار نظریه راهبرد
موجود
آشنایی با تنظیم بازار نظریه راهبرد
قیمت اصلی تومان410,000 بود.قیمت فعلی تومان336,000 است.
ناموجود
آقای فوكت: گوشه هایی از تاریخ سیاسی اروپا در میانه سده نوزدهم
قیمت اصلی تومان380,000 بود.قیمت فعلی تومان293,000 است.
آلمان سرزمین پیشرفت (هفت شگرد اقتصادی در تلاطم جهانی)
موجود
آلمان سرزمین پیشرفت (هفت شگرد اقتصادی در تلاطم جهانی)
قیمت اصلی تومان240,000 بود.قیمت فعلی تومان185,000 است.
آمادگی نسل آینده برای توسعه (راهنمای مربیان)
موجود
آمادگی نسل آینده برای توسعه (راهنمای مربیان)
قیمت اصلی تومان32,000 بود.قیمت فعلی تومان29,000 است.
آمار در اقتصاد و بازرگانی ۱
موجود
آمار در اقتصاد و بازرگانی ۱
قیمت اصلی تومان240,000 بود.قیمت فعلی تومان221,000 است.
آمار در اقتصاد و بازرگانی ۲
موجود
آمار در اقتصاد و بازرگانی ۲
قیمت اصلی تومان350,000 بود.قیمت فعلی تومان322,000 است.
آمریکا تور وداع
ناموجود
آمریکا تور وداع
قیمت اصلی تومان100,000 بود.قیمت فعلی تومان87,000 است.
آموزش خرید و فروش بیت کوین و ارز های دیجیتال
موجود
آموزش خرید و فروش بیت کوین و ارز های دیجیتال
قیمت اصلی تومان42,000 بود.قیمت فعلی تومان38,000 است.
آموزش سواد مالی برای کودکان
موجود
آموزش سواد مالی برای کودکان
قیمت اصلی تومان65,000 بود.قیمت فعلی تومان51,500 است.
آموزش مدیریت پول به کودکان
موجود
آموزش مدیریت پول به کودکان
قیمت اصلی تومان90,000 بود.قیمت فعلی تومان71,500 است.
آموزگار نوآوری
موجود
آموزگار نوآوری
قیمت اصلی تومان180,000 بود.قیمت فعلی تومان134,000 است.
آموزه های اقتصادی: گزیده آثار جهانگیر آموزگار
موجود
آموزه های اقتصادی: گزیده آثار جهانگیر آموزگار
قیمت اصلی تومان50,000 بود.قیمت فعلی تومان40,000 است.
آن چه با پول نمی توان خرید: مرزهای اخلاقی بازار
موجود
آن چه با پول نمی توان خرید: مرزهای اخلاقی بازار
قیمت اصلی تومان129,500 بود.قیمت فعلی تومان103,000 است.
آناتومی معامله گری (چگونه در سه گام به یک تریدر موفق تبدیل شویم)
موجود
آناتومی معامله گری (چگونه در سه گام به یک تریدر موفق تبدیل شویم)
قیمت اصلی تومان160,000 بود.قیمت فعلی تومان127,000 است.
آنچه نمی خواهند درباره پول بدانید
ناموجود
آنچه نمی خواهند درباره پول بدانید
قیمت اصلی تومان119,000 بود.قیمت فعلی تومان101,000 است.
آینده سرمایه داری: یک مناظره
موجود
آینده سرمایه داری: یک مناظره
قیمت اصلی تومان55,000 بود.قیمت فعلی تومان41,000 است.
ابزار های توسعه صنعتی
موجود
ابزار های توسعه صنعتی
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان52,000 است.
ابزارهای توسعه صنعتی، تداوم و گسست
ناموجود
ابزارهای توسعه صنعتی، تداوم و گسست
قیمت اصلی تومان70,000 بود.قیمت فعلی تومان52,000 است.