لوگوی سی‌سرخ
سی‌سرخ

فروشگاه اینترنتی کتاب

دسته: اقتصاد و مدیریت
۱۰ اشتباه نابخشودنی در بازاریابی (نشانه ها و راه...
موجود
۱۰ اشتباه نابخشودنی در بازاریابی: نشانه ها و راه حل ها
قیمت اصلی تومان120,000 بود.قیمت فعلی تومان98,500 است.
۱۰ اصل موفق ترین کسب و کار کوچک
موجود
۱۰ اصل موفق ترین کسب و کار کوچک
قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان97,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (برای مدیران جدید)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند (برای مدیران جدید)
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان115,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره هوش مصنوعی)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره هوش مصنوعی)
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان108,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره ی فروش)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره ی فروش)
قیمت اصلی تومان140,000 بود.قیمت فعلی تومان104,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره ی مدیریت در دوران)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره ی مدیریت در دوران)
قیمت اصلی تومان130,000 بود.قیمت فعلی تومان103,000 است.
برای مدیران جدید: ۱۰ مقاله...
ناموجود
۱۰ مقاله که باید خواند: برای مدیران جدید
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان107,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره استراتژی)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره استراتژی
قیمت اصلی تومان230,000 بود.قیمت فعلی تومان171,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره بازاریابی...
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره بازاریابی استراتژیک
قیمت اصلی تومان79,000 بود.قیمت فعلی تومان59,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره رهبری)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره رهبری
قیمت اصلی تومان135,000 بود.قیمت فعلی تومان101,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره زنان و رهبری)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره زنان و رهبری
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان112,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره مبانی مدیریت)
ناموجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره مبانی مدیریت
قیمت اصلی تومان105,000 بود.قیمت فعلی تومان78,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره مدیریت افراد)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره مدیریت افراد
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان108,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره مدیریت بین فرهنگ)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره مدیریت بین فرهنگ ها
قیمت اصلی تومان59,000 بود.قیمت فعلی تومان44,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره مدیریت تغییر)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره مدیریت تغییر
قیمت اصلی تومان155,000 بود.قیمت فعلی تومان115,000 است.
۱۰ مقاله که باید خواند (درباره مدیریت خود)
موجود
۱۰ مقاله که باید خواند: درباره مدیریت خود
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان108,000 است.
۱۰ مقاله که بایدخواند (درباره تصمیم گیری)
موجود
۱۰ مقاله که بایدخواند: درباره تصمیم گیری
قیمت اصلی تومان85,000 بود.قیمت فعلی تومان64,000 است.
۱۰۰ ایده ی برتر بازاریابی
موجود
۱۰۰ ایده برتر بازاریابی
قیمت اصلی تومان259,000 بود.قیمت فعلی تومان206,000 است.
۱۰۰ ایده ی برتر فروش: فروش مبتنی بر نورومارکتینگ
ناموجود
۱۰۰ ایده برتر فروش: فروش مبتنی بر نورومارکتینگ
قیمت اصلی تومان350,000 بود.قیمت فعلی تومان266,000 است.
۱۰۰ پیشنهاد برتر فروش (تجارت جهانی ۹)
موجود
۱۰۰ پیشنهاد برتر فروش
قیمت اصلی تومان169,900 بود.قیمت فعلی تومان139,000 است.
۱۰۰ ترفند برای باهوش به نظر رسیدن در جلسات
موجود
۱۰۰ ترفند برای باهوش به نظر رسیدن در جلسات
قیمت اصلی تومان42,500 بود.قیمت فعلی تومان38,000 است.
۱۰۰ قانون مدیریت (فردی و گروهی)
موجود
۱۰۰ قانون مدیریت: فردی و گروهی
قیمت اصلی تومان159,000 بود.قیمت فعلی تومان138,000 است.
۱۰۰ کاری که رهبران موفق انجام می دهند (درس هایی...
موجود
۱۰۰ کاری که رهبران موفق انجام می دهند: درس هایی کوچک در زمینه رهبری
قیمت اصلی تومان185,000 بود.قیمت فعلی تومان138,000 است.
۱۰۰۱ راهکار تبلیغاتی
ناموجود
۱۰۰۱ راهکار تبلیغاتی: راهکارهایی از بزرگترین تبلیغات جهان
قیمت اصلی تومان170,000 بود.قیمت فعلی تومان128,000 است.
۱۰۱ استراتژی معامله گری تکنیکال در بازارهای
موجود
۱۰۱ استراتژی معامله گری تکنیکال در بازارهای
قیمت اصلی تومان150,000 بود.قیمت فعلی تومان119,000 است.
۱۰۱ اندیشمند لیبرال
موجود
۱۰۱ اندیشمند لیبرال
قیمت اصلی تومان175,000 بود.قیمت فعلی تومان152,000 است.
۱۰۱ بازی مدیریتی
موجود
۱۰۱ بازی مدیریتی
قیمت اصلی تومان350,000 بود.قیمت فعلی تومان340,000 است.
۱۰۱ راه خودسازی (هر آنچه یک مدیر نیاز دارد بداند)
موجود
۱۰۱ راه خودسازی: هر آنچه یک مدیر نیاز دارد بداند
قیمت اصلی تومان95,000 بود.قیمت فعلی تومان76,000 است.
۱۰۱ راه نگرش مثبت (آنچه یک مدیر موفق باید بداند)
موجود
۱۰۱ راه نگرش مثبت: آنچه یک مدیر موفق باید بداند
قیمت اصلی تومان105,000 بود.قیمت فعلی تومان84,000 است.
۱۰۱ قانون مهم تجارت
موجود
۱۰۱ قانون مهم تجارت
قیمت اصلی تومان26,000 بود.قیمت فعلی تومان23,500 است.
۱۲ اصل مدیریت فوق العاده
ناموجود
۱۲ اصل مدیریت فوق العاده
قیمت اصلی تومان179,000 بود.قیمت فعلی تومان153,000 است.
۱۲ تجربه چالش های بیکاری و سیاست های ایجاد اشتغال
موجود
۱۲ تجربه چالش های بیکاری و سیاست های ایجاد اشتغال
قیمت اصلی تومان38,000 بود.قیمت فعلی تومان34,000 است.
۱۲ قانون زندگی
موجود
۱۲ قانون زندگی
قیمت اصلی تومان295,000 بود.قیمت فعلی تومان235,000 است.
۱۲۵ اصل موفقیت وارن بافت در زندگی، مدیریت و...
موجود
۱۲۵ اصل موفقیت وارن بافت در زندگی، مدیریت و سرمایه گذاری در بورس
قیمت اصلی تومان230,000 بود.قیمت فعلی تومان196,000 است.
۱۳ اشتباه مهلک مدیران (و طریقه اجتناب از آن ها)
ناموجود
۱۳ اشتباه مهلک مدیران و طریقه اجتناب از آن ها
قیمت اصلی تومان219,900 بود.قیمت فعلی تومان174,820 است.
۱۳ اشتباه مهلک مدیران: چگونه می توانیم از آن ها اجتناب کنیم
موجود
۱۳ اشتباه مهلک مدیران: چگونه می توانیم از آن ها اجتناب کنیم
قیمت اصلی تومان145,000 بود.قیمت فعلی تومان115,000 است.